rekommenderat bolag 4 år i rad

Bil - Premium

Samma skydd - lägre självrisk

Premium är vår bilförsäkring med samma trygga skydd men med lägre självrisker. Räkna och ansök som vanligt och se till att valet för Premium är aktivt.

 PremiumNormal
Trafik1 000 kr2 000 kr
Stöld1 500 kr4 000 kr
Brand1 500 kr4 000 kr
Bärgning1 500 kr2 000 kr
Motor1 500 kr / 4 000 kr14 000 kr / 8 000 kr1
Glas - byte av ruta1 500 kr40 % av kostnaden2
Glas - lagning av ruta0 kr0 kr
Rättsskydd25 % av kostnaden25 % av kostnaden
Vagnskada (Plåtskada)4 000 kr4 000 kr

1Den högre självrisken på de två valen gäller för bilar som är äldre än 5 år eller som körts mer än 8 000 mil. För direktimporterade bilar höjs självrisken med 5 000 kr jämfört med en svensksåld. Med direktimporterad avses fordon vilka inte importerats till Sverige av tillverkaren eller av denna utsedd generalagent i Sverige.
2 För kostnader av glasbyte under 5 000 kr är självrisken alltid 2 000 kr.