rekommenderat bolag 4 år i rad

Hyresrättsförsäkring

Se pris direkt för din hyresrätt
Dina uppgifter skickas krypterat och hanteras enligt vår personuppgiftspolicy. Sensor står under tillsyn av och har tillstånd från Finansinspektionen.

Varje dag beräknar vi över 8 450 prisförslag åt kunder

Som Sverigest mest snabbväxande bolag inom försäkring lämnar vi varje dag ett konkurrenskraftigt prisförslag på 8 450 försäkringar.

VAD INGÅR

Ett skydd att lita på

Samma trygga skydd som hos vilket försäkringsbolag som helst.

Eldsvåda
Eldsvåda
Ersätter dig om eld uppstår efter blixtnedslag, explosion eller brand genom olyckshändelse.
Sjuk på resa
Sjuk på resa
Hjälp vid olycksfall, akut sjukdom, akut tandbesvär, nödsituation eller avbruten resa.
Inbrott
Inbrott
Ersättning vid stöld och skadegörelse i bostaden eller källar -samt vindsförråd m.m.
Vattenläcka
Vattenläcka
Kan ersätta dig vid vattenskada från akvarium, badrum, vatten -och avloppsledningar m.m.
Stöld
Stöld
Ersättning vid stöld av t.ex plånbok, handväska m.m. eller saker ur din bil eller båt.
Väderskador
Väderskador
Kan ersätta vid skada från storm (21m/s), hagel, fallande träd eller flaggstång m.m.
Överfall
Överfall
Ersättning vid stöld och skada genom misshandel från uppsåtligt fysiskt våld.
Ansvarsskydd
Ansvarsskydd
Ersättning när du krävs att betala skadestånd för en person- eller sakskada.
Naturskadador
Naturskadador
Ersättning vid skada från jordskalv, jord -eller bergras samt lavin och vulkanutbrott.
Rättsskydd
Rättsskydd
Ersättning upp till 250 000 kr för tvist i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.
Merutgifter
Merutgifter
Ersätter merutgifter för mat, logi och resor om din bostad inte är bebolig vid skada.
Kristerapi
Kristerapi
Kristerapi av legitimerad psykolog vid psykisk ohälsa som följd av en skadehändelse.
El-skador
El-skador
Ersättning vid kortslutning, överslag, överspänning eller annat elektriskt fel.
Skadegörelse
Skadegörelse
Ersättning av skadegörelse i hemmet, vind -eller källarförråd, garage m.m.
Vitvaror
Vitvaror
Ersätter egna vitvaror, så som espresso, tvätt- och diskmaskin, m.m. om de går sönder.
Vilda djur
Vilda djur
Vi ersätter skada av vilda djur (inte husdjur) eller fåglar som tagit sig in i bostaden.

Hemförsäkring

Gäller både bostadsrättsförsäkring och hyresrättsförsäkring.

Förköpsinformation
Produktfaktablad