rekommenderat bolag 2022

Villkor m.m.

Här har vi samlat villkor, förköpsinformation och produktfaktablad.

Bilförsäkring

Den senaste versionen av villkoren gäller för dig som har köpt en försäkring, eller förnyat din försäkring efter det datum som står på framsidan av villkoret. Skador regleras alltid enligt det villkor som gäller för avtalsperioden då skadan inträffade.

Hemförsäkring

Gäller både bostadsrättsförsäkring och hyresrättsförsäkring.

Produktförsäkring

Gäller för t.ex. cyklar och andra konsumentprodukter.

Glasögonförsäkring

Förköpsinformation
Produktfaktablad