rekommenderat bolag 4 år i rad

Mer om leasing

Ett enkelt och fördelaktigt sätt att skaffa utrustning utan att binda kapital

Leasing är en form av långtidshyra där objektet nyttjas av dig men ägs av ett leasingbolag. Du kan leasa de flesta saker så länge det inte är ett tillbehör till fast egendom.

Om du som företagare väljer att leasa en produkt så är produkten leasingförsäkrad via vår samarbetspartner. Om en skada uppstår är det du som leasingtagare som ansvar för att anmäla skadan till oss.

Vår försäkring gäller automatisk från leveransdagen. Om du har en annan likvärdig försäkring som du hellre vill använda, kontakta oss på evoli.

Villkor, förköpsinformation och produktfaktablad

Den senaste versionen av villkoren gäller för dig som har leasat en produkt, eller förnyat ditt avtal efter det datum som står på framsidan av villkoret. Skador regleras alltid enligt det villkor som gäller för avtalsperioden då skadan inträffade.