Om försäkringsförmedling

Grundläggande information

evoli AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den svenska marknaden. evoli har sin ansvarsförsäkring hos Lloyd’s Association of Underwriters.

evoli är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn. Detta kan kontrolleras hos respektive myndighet, se kontaktuppgifter nedan.

Försäkringsgivare är Eir Försäkring AB. evoli får ersättning från Eir för de förmedlade försäkringarna och den ersättningen baseras på den totala premievolymen i kombination med försäkringsaffärens tekniska resultat.

Inom ramen för vår tjänst tillhandahåller vi kostnadsfri rådgivning om de försäkringsprodukter som vi förmedlar. evolis rådgivning sker inte på grundval av en så kallad opartisk och personlig analys. Om något särskilt försäkringsmoment eller skydd är viktigt för dig måste du informera oss om detta samt kontrollera att detta verkligen omfattas av den försäkring du väljer. Alla försäkringsförmedlare på evolis kundservice är anställda i företaget och uppfyller de formella kraven för att få vara försäkringsförmedlare. evolis kundservice har fasta månadslöner och inte provision. På detta sätt har de aldrig en fördel att rekommendera en viss lösning framför en annan.

Ansvarsförsäkring

evoli innehar en ansvarsförsäkring hos RSG Sweden (Lloyd’s Association of Underwriters). Krav riktade mot evoli kan riktas direkt mot försäkringsgivare för de fall ersättning ej har utgått från evoli, claims@rsgsweden.com. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en enskild skada är ca 1,25 miljoner euro. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest ca 5 miljoner euro.

Tillämpade lagar

På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen (2008:486)), försäkringsavtalet (Försäkringsavtalslagen (2005:104)), försäkringsdistribution (lag (2018:1219) om försäkringsdistribution) och distansköp (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal).

Din ångerrätt

Om du som konsument har ingått avtal på distans (t.ex. via telefon eller internet) har du rätt att ångra dig inom fjorton dagar från att du ingått avtalet, du ska då meddela evoli om detta. evoli har rätt till den del av försäkringspremien som motsvarar tiden då avtalet varit i kraft.

Vår behandling av dina personuppgifter

evoli, och i förekommande fall Eir använder personuppgifter i vår administration, skadereglering, marknads- och kundanalys, produktutveckling, marknadsföring och för statistiska ändamål. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om evolis hantering av personuppgifter här.

Om du inte är nöjd

Om du har generella klagomål mot evoli gällande till exempel försäljning kan du vända dig till vår klagomålsansvarige genom att mejla till klagomal@evoli.se. Du, som konsument, kan också vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller till Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vid tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till Allmän domstol.

Om du inte är nöjd med skaderegleringen?

I första hand ber vi dig kontakta den person som gjort bedömningen av din skada.

Är du fortfarande inte nöjd kan du kontakta vår försäkringsgivare Eirs klagomålsansvarig för att få ditt ärende omprövat klagomal@eir.se Vi kommer att behöva ditt namn, din adress, ditt skadenummer, telefonnummer och såklart en förklaring till varför du inte är nöjd. Klagomålsanvarig kommer att gå igenom ärendet och kontakta dig inom 14 dagar för att informerar dig om hur Eir ser på ärendet. Om vi, av någon anledning inte har möjlighet att kontakta dig inom 14 dagar kommer vi att åtminstone kontakt dig inom utsatt tid och förklara varför vi inte kommer att hinna svar dig och när du kan förvänta dig ett svar.

Viktiga kontaktuppgifter och adresser


Org.nr 559180-0445
Kungsgatan 37, 8tr
111 56 Stockholm
0660-66 06 66
info@evoli.se
evoli.se

Org.nr 559166-0617
Kungsgatan 37, 8tr
111 56 Stockholm
info@eir.se
eirforsakring.se

Org.nr 556741-6572
Ingmar Bergmans gata 2
114 34 Stockholm
08-410 268 81
claims@rsgsweden.com
rsgsweden.com

Länk till App StoreLänk till Google Play

© Copyright evoli AB. Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm. Org.nr: 559180-0445.
evoli står under tillsyn av och har tillstånd av Finansinspektionen. Försäkringsgivare är Eir Försäkring AB.
På evoli.se används cookies för att föra statistik, hantera formulär och sessioner m.m. Läs mer om cookies.

Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
Apple, the Apple logo, iPhone, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.